Haberler

“Onun eşleri mü’minlerin analarıdır.”Ahzab Suresi, 6. ayet-i kerime-

Âişe Anamızı sevmek, onun örnek yaşantısı üzerinden Allah’a ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığı pekiştirmek, Anamızın imanının, hayatının, ahlakının, ilmi gayretinin şablon olarak görülüp hayatlara uygulanabilmesini sağlamak gayesiyle “Anamız Âişe” programları düzenlendi.

Anamız Âişe” Programı için 650 kişi başvuruda bulundu. Başvuru yoğunluğu sebebiyle Temmuz ayında iki ayrı tarihte birer haftalık iki program yapıldı. Aynı zamanda programa internet üzerinden de katılım imkanı sağlandı.

“Anamız Âişe” Programı, ana hatlarıyla çalışmanın gidişatı hakkında bilgilendirme yapılan “Tanışma Toplantısı” ile başladı. Çalışmanın verimini arttırmak ve derslerin saatlerinin katılımcılar tarafından takip edilmesini sağlamak amacıyla ders programı herkesin görüp ulaşabileceği şekilde asılarak istifadeye sunuldu.

Programda;

 • Derslerde kaynak olarak ayet ve hadislerin verilmesine özen gösterildi.
 • Özellikle hayata yön verecek ayrıntılara dikkat çekildi.
 • Gerek ders esnasında gerekse ders dışındaki süreçlerde rahat soru sorulabilecek bir ortam oluşturuldu.
 • Katılımcıların duygu ve düşüncelerinin dinlendiği ara değerlendirme oturumları düzenlendi.

Program süresince 19 farklı başlık üzerinden toplam 34 saat ders yapıldı;

 • Anamız Âişe’yi Anlamak dersiyle programın ana gündemini oluşturan “seçilmişlik” konusu 4 oturumda idrak edilmeye,
 • Anamız Âişe Okumaları’yla Anamızın hayatı 40 başlıkta özetlenmeye,
 • Âişe Anamızın Kronolojik Hayatı başlığıyla Anamızın hayatı sene sene hadis-i şerifler üzerinden anlatılmaya,
 • Ebubekir’in Kızı dersiyle çocuk eğitiminde Ebubekir radıyallahu anhın standartlarını yakalama gayreti özümsenmeye,
 • Resulullah’ın Evlilik Hayatı’nda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aile ilişkilerinden örnekleri tefekkür edip,
 • Göklerden Beraat Görmüş Anne dersiyle Nur Suresi 11-22. ayet-i kerimelerin tefsiriyle “İfk” hadisesini Rabbimiz’in anlattığı şekliyle anlamaya,
 • İfk Hadisesi Haritalı Anlatım ile Sahih-i Buhari’de 4750 numarayla yer alan ve İfk Hadisesi’ni anlatan hadis-i şerif gözlerde canlandırılmaya çalışılmıştır.
 • “Ehl-i Beyt Sevgisi İmandandır, Mü’minlerin Annelerinin Genel Özellikleri, “En Genç Anne” Ders İzlenimi, Dağına Göre Kar, Beraat Ayetleri Ezberi, Anamızın Dizi Dibinde, Âişe Anamızın İlmi, Âişe Anamızın Hadis Kimliği, Âişe Anamız Üzerinden Ahlakımız, Âişe Anamızın İbadet Hayatı” dersleriyle Anamız’ın kişiliği, eşliği ve “Resulullah’a en sevgili” olma özellikleri özümsenmeye çalışıldı.

Mü’minlerin anaları, onları doğuranlardan çok daha üstün bir makamı temsil etmektedirler. Bu değerin ve üstünlüğün her ders ve sunuma yansıyan hoş iklimiyle geçirilen program ara dönemde güncellenen hâliyle tekrar düzenlenecektir.