Faaliyetler

Arapça okuma, yazma ve konuşma melekesi kazandırmaya yönelik bir eğitim programıdır. Farklı seviye ve kurlardan oluşmaktadır. Çalışmaya katılacak öğrenciler vakfımızın “Hadis Okulu” eğitiminden geçmiş olup mülakat ile belirlenmektedir.

Program iki ayda bir yenilenmekte, yapılan sınavlar neticesinde grup içi eleme yapılmaktadır.

Yaş Aralığı: 18-25 Süresi: 2 yıl