Haberler

“Bu Ümmetin Âsiyeleri” 2017-2018 dönemine yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Şehid İmam Hasan el-Benna rahmetullahi aleyhin “iman, ihlas, hamaset ve çalışma” düsturunun hatırlatıldığı program geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Yediden yetmişe Ümmet’in hanımlarına ulaşma gayreti ve gayesi güden, ahir zamanda evlat, arkadaş, talebe, dava adamı olma çabasını gösteren “Bu Ümmetin Âsiyeleri” yeni döneme “Bismillah” dedi. Açılış Programı, Hafız Abdussamed rahmetullahi aleyhin Vakıa Suresi tilavetiyle başladı. Bu tilavet vesilesiyle Ramazan’da düzenlenen “Selam Diyarına Yolculuk” programı hatırlanmış oldu.

Hafız Abdussamed’in tilavetinin ardından program, “Tanıtım Fragmanı”yla heyecanlı bir senenin işaretini vererek devam etti. Gâyemiz ve Hedefimiz başlıklarıyla gençlik ve ümmet vurgusunun yapıldığı tanıtım fragmanı, eğitim dönemindeki yeniliklerin de habercisi oldu.

“Tanıtım Fragmanı”nı takiben Dış Alan Çalışmaları Koordinatörü, “Açılış Konuşması”nı gerçekleştirdi “Bu Ümmetin Âsiyeleri”nin ” kim olduğunu, ne için gayret gösterdiklerini, düsturlarını ve Ümmet odaklı iş yapılma çabasını açıkladı. Konuşmada satır başları şu şekildeydi:

 • Kur’an’ımız ve Sünnetimiz’in rehberliğinde, Selef-i Sâlihîn’i rol model edinerek, âlimlerimizin izini sürerek imanın tadını almak istiyoruz.
 • Allah rızası için birlikte yol aldığımız kardeşlerimize, elimizden geldiği kadarıyla yardımcı, cennete uzanan bir heyecanın vesilesi olmak gayesindeyiz.
 • Herkesin “insanlık” kelimesine hasret kaldığı bu zamanda “geçinen ve geçinilen mü’min” olma hedefini güdüyoruz.

“Açılış Konuşması”nın ardından program, “Değerlerimiz” adlı videoyla devam ederken bu videoyla; toplum, millet, ülke kültürünü aşmış Ümmet kültürümüze ait değerlerden öncelikli olan birkaç tanesine yer verildi. “Selef-i Sâlihîn, ümmet, ilim, hayâ, izzet, kardeşlik…” vb. değerlerimiz gündeme getirildi.

Program, bu yılki faaliyetlerin anlatıldığı, bilgilendirme ve dua alma maksatlı hazırlanmış “Eğitim Çalışmaları Tanıtımı” ile devam etti. Eğitim Birimi Başkanı’nın sunumuyla gerçekleştirilen tanıtımda hem geçmiş senenin değerlendirmesi yapıldı hem de yeni dönemdeki farklılıklara yer verildi. Program neticesinde de eğitim çalışmaları hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için hazırlanmış “anket” takdim edildi.

“Eğitim Çalışmaları Tanıtımı”nın ardından, geçen eğitim döneminin hatırlanmasına vesile olan “Kısa Film” izlendi. Bu hissiyatla birkaç hanımefendinin duygu-düşünceleri alındı. Duygulu anların yaşandığı konuşmalarda ortak mesaj; bir gençliğin yetişiyor olmasından duyulan sevinç ve bu gençliğin vesilesiyle İslam ve ilim adına yapılan çalışmalarda yaşlarına, sorumluluklarına rağmen bulunabiliyor olmaktan duyulan mutluluktu.

“Bu Ümmetin Âsiyeleri” dönem açılış programı “Ağlayın, su yükselsin!/Belki kurtulur gemi./Anne, seccaden gelsin;/Bize dua et, emi!” mısralarıyla başlayıp yapılan dua ile sona erdi. “Âmin”ler “bir gençlik ve bir olmuş ümmet” içindi.

Programın ardından duygu-düşüncelerini paylaşmak isteyenler “Anı Defteri”ne yazı yazdı, bilgi almak isteyenler anket doldurdu. Programın ikramı, heyecan tazeleme vesilesi olan “Âsiyelik Manifestosu”ydu.

ÂSİYELİK MANİFESTOSU

Bu Ümmetin Âsiyesi Olmak;

 • Sözünü bereketli, bakışlarını etkili kılacak ihlasa sahip olmaktır.
 • Dünyalık dertler kendisini bunalttıkça Allah’ı ve Allah’ın cennette kendisi için müjdelediği yeri düşünüp gayretle çalışmaktır.
 • Akraba, çevre baskısı gibi faktörler altında ezilmeden dünya şartlarında sadece Allah için yaşamaktır.
 • Kur’an’ı şekillendirmek değil onunla şekil almaktır.
 • İmkânsız gibi görünen işlerde “Allahuekber” şuuruyla elindeki fırsatları değerlendirebilmektir.
 • Sıkıntıya düştüğü anlarda hakkın ve batılın kadın örneklerinden kendine dersler çıkarmaktır.
 • Arş’a talip olmak, dünyada sonuç beklememektir.
 • Emekli oluncaya kadar değil ölünceye kadar mü’minlerin safını bir kişi bile olsa artırma hedefine talip olmaktır.
 • Yüreğini Allah’a teslim etmek ve Allah’a teslim olacak yürekler yetiştirebilmektir.
 • İlmi azık olarak görmek, ölene kadar ilim yolcusu olmaktır.
 • Allah’ın ona sunduğu nimetlere hamd ve şükürle karşılık vermektir.
 • Tek kalmaya razı, kitleleşmiş yürek sahibi olmaktır.
 • Modern dünyanın kirlerinden zihnini temizleyip bütün benliğini Kur’an’a açmaktır.
 • “Davan için feda edecek neyin var?” diye sorulduğunda: “Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.” diye cevap verebilmektir.
 • Nefes alınan her yerde imtihanın geleceğini bilmektir.
 • Bütün insanlığın bindiği gemiden sorumlu olma ruhuyla kâinatı kuşbakışı izleyebilmektir.
 • Davranış ve tutumlarında Kur’an’ımızın azametini korumaktır.
 • Kadın ya da erkek olmak değil adam olup adanmaktır.
 • Âsiyeliğe mani olacak bütün prangalara karşı tedbirli olmak ve güneşle yarışan bir hayat yaşamaktır.
 • Bugünün firavunlaşmış sistemlerine karşı Allah’a olan inancını sarsmadan yaşayabilmektir.
 • Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği garipliğe talip olmaktır.
 • Hayattan kendini soyutlamayıp toplumda erimeden iz bırakabilmektir.