Haberler

Herkesin niyetleriyle dirileceği kıyamet gününde Rabbimize niyazımız olan niyetlerimizin başında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mirası ile yeniden dirilmek ve ahlak inşamızı sağlamlaştırmak gelmektedir. Bu niyetin amele dönüşmesi ise elbette hadis-i şeriflerle mümkündür.

Ömür boyu devam edecek hadis-i şeriflerle dirilme mücadelemizin basamaklarından biri olan İmam Buhari rahmetullahi aleyhin El-Edebü’l Müfred eserini okuma kampanyası 8 haftalık süreçte nihayete erdi.

Kampanya, hadis talebesi olma muradıyla kampanyaya katılan 1059 hanımefendiyle içinde bulunduğumuz karantina süreci sebebiyle Telegram programı üzerinden gerçekleştirildi. Bu vesileyle 21. yüzyılda 1323 hadis-i şerif, Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir Hocaefendi’nin şerhiyle okundu. Kampanyada her gün Telegram programından hadis-i şeriflerin anlaşılmasına ve amel edilmesine vesile olması niyetiyle;

  • Okuduğun ile Amel Et!
  • Kavramlar sözlüğü
  • Fıkhi Meseleler
  • Sözün Özü
  • Bilgi Kutusu
  • Bir Ravi başlıklarında ve farklı bir çok hususta paylaşımlar yapıldı.

Kampanyaya başvurular internet üzerinden yapıldı ve 8 Temmuz tarihinde çalışmaya başlandı. 8 haftalık okuma çizelgesi katılımcılarla paylaşıldı, kampanya sürecinde faydalı olabileceği niyetiyle tavsiyeler yapıldı. Eserin okunmasında heyecana heyecan katması gayesiyle Nureddin Yıldız Hocamızın İşi Vaktinden Çok Olanlar Serisi’nden İmam Buhari rahmetullahi aleyhin hayatını anlatan video da ilk gün katılımcılarla paylaşıldı.

8 haftada 1323 hadis-i şerifi okumanın, anlamaya ve yaşamaya çalışmanın gayreti yaşanırken aynı zamanda mü’minler olarak hayatı bereketlendirmenin en öncelikli yollarından biri de yaşayarak öğrenilmiş oldu.

Program sürecinde paylaşılan görsellerden birkaçı: