Faaliyetler

“Teysir-i Mustalahi’l Hadis” kitabı üzerinden hadis usulünün temel konularının Arapça ibare üzerinden ele alındığı bir programdır. Kitabın içinde yer alan hadislerin, temel kavram ve ibarelerin ezberlenmesinin yanı sıra farklı konularda verilen seminerlerle konular desteklenmektedir. “Hadis Tarihi”, “Hadis Fıkhı” ve “Teysir Üzerinden Pratik Arapça” gibi derslerin de içinde yer aldığı programın amacı; hadis kültürünü donanmak için bir temel oluşturmak ve hadislerle kalbimize kök salan bir bağ kurmaktır.

Katılımcılar vakfımızın “Fıkıh Okulu” eğitiminden geçmiş olup mülakat ile belirlenmektedir.

Yaş Aralığı: 18-25 yaş      Süresi: 2 ay