HAKKIMIZDA

Sena Vakfı olarak; toplumun içinde konumunu analiz edebilen, değerlerinden taviz vermeden toplumun nabzını tutabilen, aile yapılanmasını mümin kimliğinin yansıması olarak gören, karakterli ve şahsiyet sahibi hanımlar yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.
Bu hedefe ulaşabilmek adına yapımızın içerisinde kültürel faaliyetler ve aktiviteler düzenlenmekte, büyüklerimizin tecrübelerinden faydalanılmaktır.

Vizyonumuz

İslam toplumunda, Kur’an ve Sünnet’i kaynak gören ve ashabı kiramı örnek kabul eden nesillerin yetişmesinde öncü olabilmektir. İlmin ve âlimin kıymetini bilmek; ya ilim yolunda ilerlemek ya öğreten ya dinleyen ya da o yoldakileri seven olmaktır.

Bu düstur ile çalışmalarımızdaki emelimiz;

 • Salih amel işleme gayretinde olmak,
 • Emr-i bi’l maruf nehy-i ani’l münkeri esas almak,
 • Anne-baba rızasını her işin önünde tutmak,
 • Ümmet-i Muhammed’in kardeşlik bağını kuvvetlendirmek için çabalamak,
 • Bir işi en güzeliyle yapma ve tamamlama gayretinde olmak,
 • Bütün amellerde Allah’ın rızasını gözetmek ve insanlardan beklenti içinde
  olmamaktır.

Misyonumuz

Asırlardır Ümmet-i Muhammed’in büyüklerinin izlediği yolda kullandıkları metot ve yöntemlerden faydalanarak, çağımızın getirilerini de itidal ölçüde kullanarak yol almaktır.

Bu amaç doğrultusunda gayemiz;

 • Zamanını dakikalara bölen bir disiplinle çalışmak,
 • İstişarenin bereketiyle hareket edip fikir alışverişinde bulunmak,
 • İslam kültürüyle yetişme gayretinde olmak,
 • “İkra Ümmeti”nden olma bilinciyle eğitim planı belirlemek,
 • Sorun odaklı değil çözüm odaklı fert olmak ve nesil yetiştirmek,
 • Yemek, uyku, arkadaşlık, dinlenme vb. hayatın her alanında mü’min kimliğiyle bulunmaktır.