Haberler

Nureddin Yıldız Hocamız ile birlikte 2018 yılının Şubat ayında başladığımız “Minhâcü’l Âbidîn Okumaları” 2020-Ocak ayı ile nihayete erdi. İmam Gazalî rahmetullahi aleyhin Minhâcül Âbidîn ilâ Cenneti Rabbi’l Âlemîn (Âlemlerin Rabbi’nin Cennetine Giden Abidler Yolu) isimli eseri üzerinden devam eden derslerimiz 63 saat süre ile Arapça orijinal kaynak üzerinden okumalar ve açıklamalar şeklinde yapıldı.

Söz konusu bu derslere “Salih insanların anıldığı yere Allah’ın rahmeti iner.” kaidesi hatırlatılarak Gazalî’yi Anlamak konusu ile başlandı. İmam Gazalî rahmetullahi aleyhin hayatı, eserleri ve zihin dünyası temelinde yapılan bu giriş dersleri, ona ait bir eserin hangi şartlarda ve hangi zeminde, nasıl dinamik ve aktif bir hayatın içinde yazıldığını göstermiş oldu.

İmam Gazalî rahmetullahi aleyhin, Müslümanların cennet yolunda önüne çıkacak vadileri aşabilmek için bir kılavuz olarak hazırladığı Minhâcü’l Âbidîn, 7 ana başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıklar şunlardır:

  • İlim Vadisi
  • Tövbe Vadisi
  • Engeller Vadisi
  • Arızalar Vadisi
  • Sebepler Vadisi
  • Tehlikeler Vadisi
  • Hamd ve Şükür Vadisi

Kul, bu engelleri adım adım aştıkça Rabbi’ne yakınlaşacak ve cennet yolları onun için açılacaktır.

Bu sebeple kitabımız her satırında; okunanlarla, örnekler ve yapılan açıklamalarla cennete giden yolun hayal olmadığını, yaşanamaz değil aksine biz kullar için gerçek bir hedef olduğunu gösterdi. 

Rabbimiz’in inayeti ve Nureddin Hocamız’ın gayretleri ile “Minhâcü’l Âbidîn Okumaları” sona erdi.

Dileriz ki Rabbimiz öncesinde Eyyuhe’l-Veled Okumaları ile başlayan bu yolculuğumuzun devamını bizlere nasip eder.