Haberler

“Hâl olması için önce ilim” şuuruyla, eğitim maratonumuza bir haftalık kitap okuma kampıyla hız kattık. Bir hafta boyunca Nisa Suresi ezberi ve Nisa Suresi tefsirine devam ederken, önce iki günde Abdulfettah Ebu Gudde Hocamız’ın “İlim Yolunda” adlı eserini ardından da dört günde Nureddin Yıldız Hocamız’ın “Dinimize Hizmetin İç Sorunları” kitabı okundu.

“İkra Ümmeti” olmanın gururunu hissetmek isteğiyle iki kitapta da derin bir nefis muhasebesi yapıldı. Heyecanın, mutluluğun, gözyaşının bir arada yaşandığı iki eserde de Ümmeti Muhammed olmanın ve Selefi Salihin’in peşinden gitmenin derin izzeti hissedildi. Kitap okuma kültürleri açısından da çok önemli notlar ve dersler çıkarılan haftada “kitap okuyabilme” dolayısıyla “kâinatı okuyabilme” tadı damaklarda kaldı.

“İlim Yolunda” eseriyle kolay olmayan ama aynı zamanda örneksiz de olmayan bir davanın peşinden gidildiği anlaşıldı, hedefler netleştirildi. Ve sık sık Seyyid Kutup rahmetullahi aleyhin “Fedakârlıklarının hesabını yapanlar bu davaya hizmet edemezler.” sözüyle Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhin “Sen ilme küllünü vermezsen o sana bir cüzünü bile vermez.” sözünü örnekler üzerinden müşahede edildi.

“Dinimize Hizmetin İç Sorunları” kitabıyla da “mü’minlik, insanlık ve cemaat olma” üçlü sacayağının Ümmet olarak tek ses ve tek vücut olmak için ne kadar önemli bir yerde durduğunu fakat bu üçlüden doğması muhtemel ve normal olan “iç sorunları”n da var olduğunu ayet ve hadisler rehberliğinde idrak edildi.

“İlim Yolunda” adlı eserin değerlendirmesinde kelimelerin kifayetsiz kaldığı fark edilirken yarım sayfalık notlarla hissiyatlar kayıt altına alındı, “Dinimize Hizmetin İç Sorunları” kitabı üzerinden de hayat boyu şiar hâline getirilecek bir makalenin yazımına başlandı.