Faaliyetler

Tahlili yapılacak olan kitap, titizlikle seçilerek katılımcılara bir ay öncesinden ilan edilip okurlar tarafından okunmakta yahut belli bir zaman sürecinde katılımcılarla beraber satır satır okunarak iki farklı türde gerçekleşmektedir.

Tahlili yapan kişi kitap kapağının verdiği mesaj, fihrist ve yazarın hayatından bahsederek içerikle alakalı konulara değinip belli hususları yeniden yorumlamaktadır. Değerlerimizle uyuşmayan görüşler var ise vurgulanarak ne şekilde anlamamız gerektiği üzerine konuşulup eserin olumlu olumsuz tarafları incelenmektedir. Ayrıca kitabın hangi kitleye hitap ettiği ve kimlere tavsiye edilmesi gerektiği gibi konulara da değinilmektedir. Katılımcıların da düşüncelerini belirtmesi sağlanıp farklı bakış açılarıyla fikir paylaşımına yer verilmektedir.

Tahliller, vakıf binasında yapıldığı gibi talep eden grup ya da kurumlarla özel olarak da gerçekleştirilmektedir.

Yaş Aralığı: 18 Yaş ve Üzeri