Haberler

2013 yılından beri devam eden Medyenli İki Kız Hanım Davetçi Okulu projesinin bu seneki ilk çalışması tamamlandı. Haftanın altı günü sabah namazıyla başlayıp yatsı namazından sonraya kadar devam eden program Ekim ayında başlayıp üç ay sürdü.

Kur’an’ın örnekleri rehberliğinde yola çıkmak isteyen hanımların buluştuğu, dertleştiği, öğrenip uygulamaya gayret gösterdiği çalışma, geçtiğimiz günlerde yapılan kapanış programıyla sona erdi.

Çalışmanın başlangıcı için düzenlenen mülakat programlarıyla başvuru yapan kardeşlerimizden otuzu, davetçi okuluna dâhil edildi. Aylık yapılan sınavlarla da hem seviye belirlemesi hem de “tamam devam” kararları alındı.

Gayenin hatırlandığı, hedefin belirlendiği, Ümmet olmanın kardeşlikle hissedildiği, neşeyle hüznün bir arada yaşandığı ve değerlerin yerine oturtulmaya çalışıldığı Medyenli İki Kız Hanım Davetçi Okulu, umre gibi hayatın tamamına etki etmesi niyetiyle başlanıp büyük hedeflerle nihayete erdi.

Fethi Yeken’in “Davet Yolunda Hazırlık” kitabıyla başlayan çalışmada beş temel kitap okunup tahlil edildi. Kardeşlerimiz, “davetçi kimdir, Allah’a davette kadının rolü nedir, davette gözetilmesi gereken öncelikler, üslup nasıldır” sorularına cevaplar bulmalarının yanı sıra kendilerine azık olacak ilmin de besmelesini çekmiş oldular.

33 farklı hocayla 37 muhtelif dersin işlendiği programda yapılan derslerden bazıları şu şekildeydi:

Âsiye Olmak: Haftada bir yapılan bu dersle, bu zamanda Medyenli İki Kız’a benzemenin firavunun zulmü altındaki Âsiye Annemiz’in yaptığı amele denk olduğu ve Âsiye olmanın standartları öğrenilmeye çalışıldı.

Kur’an’ımız: Allah’a davette iki temel kaynağımızdan biri olan Rabbimiz’in kelamının, tecvid ve talimiyle tertil üzere okunması öğrenildi.

Davetçi Arapçası:  Arapça konusunda öncelikle zihinlerin tazelenmesi sağlandı. Temel ve pratik bir Arapça bilgisi için gayret gösterilirken Kur’an’ımızın diline olan sevdamız özümsenmeye çalışıldı.

Davetçi İçin Temel Fıkıh: Fıkhın tanımı ile başlayıp “Kadının Hakları” ile nihayete eren derslerde özellikle davetçi hanımefendiye dair fıkıh konularından öncelikli olanlar, zihinlerde soru kalmayacak ve ihtilafa da mahal vermeyecek ölçülerle işlendi.

Dünya Olaylarına Bakış: Tarihi kitaplardan okunan şekliyle öğrenmekle kalmayıp basiretli bir bakış açısıyla değerlendirme yapabilmek adına hem temel esaslar hem de geçmişten günümüze bazı olaylar değerlendirildi.

Riyâzü’s Sâlihîn: Haftada bir yapılan Riyâzü’s Sâlihîn okumalarıyla hem nefis muhasebesi hem de Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberlik hissedilmeye çalışıldı.

Davetçinin Adâb-ı Muaşereti: Eve giriş-çıkıştan misafir ağırlama, hasta ziyaretine kadar mü’min hanımefendinin koruması gereken edep çizgisinin Kur’an ve Sünnet rehberliğinde işlendiği derslerde Müslümanlık ve insanlık kavramları idrak edilmiş oldu.

Kültür Dersi: Farklı yazarların muhtelif konulardaki makaleleri okunarak hem pek çok kalem tanınmaya hem de anlama ve anlatma kabiliyeti arttırılmaya gayret edildi.

Osmanlıca Dersi: Kadim eserlerimizi okumak, anlamak ve dilimizin özünü kaybetmemek gayesiyle genellikle örnek metinler üzerinden aslımıza dönüş amacında olundu.

Dün, Bugün, Yarın: “Tarihi Süreç İçerisinde Farklı Toplumlarda Kadının Konumu” başlığıyla başlayan seminerlerde 31 Mart Vakıası, Lozan Anlaşması gibi tarihi süreçte yaşanan olaylar değerlendirildi.

Siret-i Nebi: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını mü’min gözüyle okuyabilmek amacıyla Mekke ve Medine Dönemi’nde gerçekleşen hadiseler ve bize yansıyan yönleri işlendi.

Kadın Sağlığı: Dr. Gülhan Cengiz’in sunumuyla “Kadın Sağlığı” için bilinmesi gereken öncelikli konular, samimi bir ortamda kimi zaman soru-cevap yöntemiyle öğrenildi.

Davetçi İçin Türkçe Eğitimi: Okuması, kalemi ve hitabeti güçlü davetçi hanımlar olmanın temel kurallarından biri olan Türkçe kullanımı için cümle yapısı, noktalama işaretleri vb. konular öğrenilerek makale yazımıyla pratiğe döküldü.

Davetçi İçin Hadis Bilgisi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi anlamak ve tanımak hadis-i şerifleri öğrenmekle mümkündür. Hadis-i şerifleri hakkıyla okumak, anlamak ve anlatmak için gereken temel hadis usulü bilgisi öğrenildi. 40 hadis-i şerif rahmete vesile olması amacıyla şerhleriyle ezberlendi.

Davette Püf Noktalar: Davetçi için temel esaslar ve karşılaşılacak muhtemel sorunlar, Kur’an ve Sünnet rehberliğinde işlenip örneklendirilmeye çalışıldı.

Bilgi-İletişim Teknolojisi: Elektronik cihad alanında da başarı sağlayabilmek ve teknoloji nimetini davaya hizmette kullanabilmek gayesiyle bilgisayar programlarından en çok kullanılanlar öğrenildi.

 

Diğer Seminerler:

Hayat Rehberi ve Tahlili

Tahrim Suresi Tefsiri

Hasan el-Benna Mektebi

Zaman Yönetimi

Kavramlarımız

İkra Ümmetiyiz

Sağlıkta İlk Yardım

Hitabet ve Hatip

Ümmetimizin Coğrafyası

Örnek Şahsiyetler

Eyyühe’l Veled

İtidal Ümmetiyiz

İhyadan Ahlakımız

Eğitimde Püf Noktalar

Vakıf Kadın

Toplum Sosyolojisi

Özlenen Gencin Örnek Ahlakı

Davette Usül ve Adabımız

Temel Sağlık Bilgisi

İşi Vaktinden Çok Olanlar

Eğitim Seminerleri

 

Okunan Kitaplar

Davet Yoluna Hazırlık- Fethi Yeken

Bu Çağa Rapor- Nureddin Yıldız

Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti?- Hasan en-Nedvi

İslami Eğitim Modeli- Said Havva

Mağaradan Arşa- Nureddin Yıldız

 

Kaleme Alınan Makalelerin Konuları:

Bir Olay Anlatımı

Serbest Konulu Deneme

Karikatür Yorumlama

“Cehalet ile zafer elde edemeyiz.” Sözü Üzerine

“Ameller niyetlere göre değerlenir.” Hadis-i Şerifi Üzerine

Serbest Konulu Deneme

Yüzyılda Âsiye Olmak