Haberler

Medyenli İki Kız Hanım Davetçi Okulu çalışmasının bu seneki güz dönemi programı sona erdi. İki aylık çalışmada otuz katılımcı yer aldı.

Davetçi olmak, ilk halkasını ashab-ı kiramın oluşturduğu bir zincirde halka olmayı becerebilmektir. Bu halkayı oluşturmak ve korumak ise temellerini Mus’ab bin Umeyr radıyallahu anhın attığı Yesripleri Medineleştirme himmetini devam ettirmektir. Bu asırda yolların en güzeli olan Allah’a davet yolunda olmak, Rabbimiz’in rızası için mü’minlerin derdine ortak olmak; Kur’an’ı azık, cihadı yol, sabrı kalkan edinebilmektir.

Çalışma, “Başvuru Formu”nu dolduran kardeşlerimizle dört merhalede gerçekleştirilen mülakat programlarıyla başladı. Mülakat programları neticesinde devam edecek katılımcılar belirlendi.

Ahir zamanda Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin temsilcisi olma hamlesi, belki de bütün zamanlardan zor fakat bütün zamanlardan fazla ecir vesilesidir. Bu şuuru idrak edebilmek için farklı şehirlerden ortak niyetlerle bir araya gelen kardeşlerimiz, Teknoloji Bilgisi’nden Siyer Bilgisi’ne; İlk Yardım’dan Davet Prensipleri’ne kadar otuz üç farklı dersten oluşan 8 haftalık bir programı özümsemeye çalıştılar.

İki aylık program neticesinde dava şuurunu tazeleyerek yollarına devam eden katılımcılar için “Mezuniyet Programı” düzenlendi. İki ayın ve çalışmanın özü bu programla tekrar edilmiş oldu.

MİK Hanım Davetçi Okulu Programı, kayıtları tamamlanan Avrupa çalışması ve kısa süreli muhtelif programlarla devam edecektir. Ayrıca yurt içi katılımcılar için “MİK Hanım Davetçi Okulu Bahar Dönemi” çalışması da planlanmaktadır.

Haftanın altı günü, günlük on altı saatlik eğitimi kapsayan programda bazı dersler şu şekildeydi:

 • Kur’an’ımız; her harfi ecir vesilesi olan Kur’an’ımızın tertil üzere okunması ve ezberlenmesi niyetiyle tecvid, tashih-i huruf ve talimden oluşan bir eğitim yapıldı.
 • Kur’an’ımız ve Biz; Kur’an okuyan ama boğazlarından aşağı inmeyen mü’min olma felaketini yaşamamak adına mü’min olarak yapabileceklerimiz ve dikkat edeceklerimiz kadim ulemamızın rehberliğinde öğrenildi.
 • Vakıf Kadın; Ümmetimizin karakteri üzerinden hanımlar olarak yükleneceğimiz sorumluluklar ve cemaat şuuru Kur’an’ımız ve Sünnetimiz rehberliğinde değerlendirildi.
 • Müslüman Kadının Şahsiyeti; mü’min bir hanımefendinin başta Rabbi olmak üzere hayatın içinde dünya ve ahireti için muhatap olduğu ve sorumlu bulunduğu kişilere karşı edebi ve görevleri davetçi şuuruyla bir kez daha anlaşılmaya çalışıldı.
 • İmla ve Noktalama; güçlü kaleme sahip davetçi hanım olma gayesiyle başlıca yazım kuralları öğrenildi.
 • Sahabe İklimi; altı sahabe örneği üzerinden Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma farkı ve ashab-ı kiramla bizim aramızdaki acilen kapatılması gereken derin uçurum öğrenildi.
 • Mutedil Ümmet; Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinimizi Ümmet’in her ferdine emanet ettiği idrak edildi. Davamıza dair; dava adamlığı, cemaat, fırkalaşma ve cihat vb. kavramlar konuşuldu.
 • Veciz Okumaları; Vakfımız genelinde mutad bir ders olarak yapılan El-Veciz isimli hadis kitabının okunup şerh edildiği, hadis şuurunun hissedildiği derslere program dâhilinde katılındı.
 • Temel Hadis Bilgisi; Hadis usulünün temel kaideleri işlenip “40 hadis-i şerif” şerh bilgisiyle beraber ezberlendi.
 • 25 Peygamber 25 Ahlak; Yaratılış gayemizi hatırlatmak üzere Rabbimiz’in insanlığa “nezir” olarak gönderdiği peygamberlere imanımızın, nasıl tecelli etmesi gerektiği Kur’an’ımız’da ismi geçen yirmi beş peygamber üzerinden idrak edilmeye çalışıldı.
 • Davetçinin İlme Bakışı: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mirası olan ilme genel bakışımız örnekler ve kriterlerimiz üzerinden konuşuldu. Âlimlerimizin gözlüğüyle mirasımıza bakılmaya çalışıldı.

Programda Yer Alan Diğer Seminerler

 • Siyer Bilgisi
 • Oku-Yorum
 • Gündem Değerlendirmesi
 • Riyâzü’s Sâlihîn Dersleri
 • Hayat Rehberi Dersi ve Tahlili
 • Âsiye Olmak Dersi ve Tahlili
 • Dünya Nasıl Dönüyor Dersi ve Tahlili
 • Kitap Okuma
 • Osmanlıca
 • Davet Prensipleri
 • Kelimeler ve Kavramlar
 • Fıkha Giriş
 • Adım Adım Arapça
 • Uygulamalı Hitabet
 • Sağlıklı Yaşam
 • Seminer Saati
 • Kadın Sağlığı
 • Özlenen Gençlik
 • Dünden Bugüne
 • Teknoloji Bilgisi
 • İslam Coğrafyası
 • Yerküre ve Deprem
 • İlkyardım Bilgisi

 

Okunan Kitaplar

 • Davet ve Davetçinin Problemleri- Prof. Dr. Fethi YEKEN
 • Ümmet Risalesi- Prof. Dr. İsmail Lütfü ÇAKAN
 • Bu Ümmetin Kızı- Nureddin YILDIZ
 • İslam’da İbadet Mefhumu- Yusuf el-KARADAVİ

 

Araştırma ve Makale Konuları

 • “Allah hiçbir kuluna kaldıramayacağı yükü yüklemez.” şiarı üzerine şiir, deneme, makale vb. yazımı
 • Sekiz yaşında bir çocuğa bir konu ya da bir hatıra anlatımı
 • Hasan Basri rahmetullahi aleyhin: “İnsanlar Kur’an’la amel etmekle emrolundular. Onlar okumayı amel edindiler.” sözü üzerinden “Sünnet’in Önemi ve Konumu”nu ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle açıklayan bir makale yazımı
 • yüzyılda davetçinin istikamet üzere hayatını idame ettirebilmesi için reçete oluşturulması

 

Sunumlar

 • Meme Kanseri- Dr. Merve Büşra CENGİZ
 • Evliliğin Püf Noktaları- Uz. Dr. Gülhan CENGİZ
 • Medeniyetimiz ve Medeniliğimiz- Yaşar DEĞİRMENCİ

 

Etkinlikler

 • Hasbihâl- Çay Programı
 • Münazara- İnsanların kötülüğe yönelmesinde irade mi çevre mi etkilidir?
 • Kitap Kritikleri- Davet ve Davetçinin Problemleri, Ömer bin Abdülaziz
 • Değerlendirme Toplantıları
 • Mezuniyet Programı