Haberler

15 Mayıs-6 Haziran 2018 tarihleri arasında 6. Ramazan Programı Sena Vakfı’nda gerçekleştirildi. “İbn-i Mace ile Yola Çıkıyoruz”, “Tahrim Suresi’nin Hareminde”, “Mülk Kanunları”, “Rahman’ın Kapısında”, “Selam Diyarına Yolculuk” programlarının ardından bu yıl “Ol Dedi Oldu” programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

22 gün süren programda ana gündem “Yasin Suresi”ydi. Programda 24 başlık altında 154 saat ders yapıldı. Yapılan derslerin yanında hatim saatleri, iftar programları ve günlük yazımı saatleriyle Ramazan’ın bereketi ve birliktelik heyecanı derinden hissedildi.

 Programda ana hedefler;

Kur’an’ımızla olan bağı güçlendirmek,

Yasin Suresi’ni zihinlerimizde ve kalplerimizde muhafaza etmek,

Yasin Suresi’ndeki bilinmeyen Arapça kelimeleri ezberlemek,

Yasin Suresi’ni tefsirine bir başkasına aktarabilecek derecede vakıf olmak,

Yasin Suresi’nde geçen farklı kavram ve konulara hâkim olmak,

 Kısa vadede bir sonraki Ramazan’a kadar, uzun vadede de son nefese kadar “Kur’an’lı Mü’min” olma azmini arttırmak,

Yasin Suresi üzerinden Rabbimiz’in kudretini tanımak ve O’na yakışır bir kulluğa niyet etmek,

Kullukta kaliteyi arttırmaya önce kalbin ıslahı ile başlamaktı.

                 Üç haftalık programda bu ana hedefler doğrultusunda on üç derste Yasin Suresi Tefsiri işlendi. Derslerin işlenişi; ayet-i kerimelerin kelime manası, ayetin toplu meali, tefsiri ve okunan ayet-i kerimelerden çıkarılan derslerin belirtilmesi şeklinde dört aşamalı oldu. Yapılan tefsir dersleri grup mütalaaları ile özümsenmeye çalışıldı.

Programda tefsir dersleri haricinde 18 farklı başlık ele alındı;

 • Tıbyan’dan Notlar
 • Yasin Suresi Ölüye mi Okunur?
 • Yasin Suresi Üzerinden Davetçi
 • İnsanın Yaratılma Safhaları
 • Annelik Hadisleri
 • Yasin Suresi’nde Hayat Evreleri
 • Yasin Suresi’nde Uğursuzluk Kavramı
 • Cenneti Satın Al
 • Yasin Suresi Üzerinden Nimetler
 • Eski Ümmetlerin Helak Oluş Şekilleri
 • Cevamiu’l Kelim
 • Kalbimiz İncelsin Diye
 • Yasin Suresi Üzerinden Arapça Öğrenimi  Yasin Suresi Belagati
 • Yasin Suresi Üzerinden Arapça Pratiği
 • Hadis Ezberi
 • Makale Okuması
 • Ders İzlenimi ve Tahlili

                   Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin, sırat-ı müstakim üzere olmanın, iman etmeyenlerin acı durumları ve sonlarının, koşan adamın, kâfirlerin değişmeyen inkâr tutumlarının, cennetin ve nimetlerinin, Rabbimiz’in yeryüzündeki kudret delillerinin, yeniden dirilmenin, ‘Ol Der ve Olur’ kudretine sahip Rabbimiz’in tefekkür edildiği, iliklere kadar hissedilmeye gayret edildiği programın sonunda yirmi iki günlük hissiyatın özeti mahiyetindeki ‘Yasin Sözleşmesi’ okunup kitapçık şeklinde dağıtılarak manevi bir sözleşme yapıldı.