Faaliyetler

Özel konular çerçevesinde farklı seminerlerden oluşan kısa süreli eğitim programlarıdır.

Tamamlanan Özel Konulu Programlar:

-Gazâli’yi Anlama

-Anamız Âişe

-Rabbini Dinle

-Uzay Çağında Mü’min Kadın

 Yaş Aralığı: 18 Yaş ve Üzeri