Haberler

Değişmek, dönüşmek, hedefler belirlemek, Rabbimiz’le beraber yol alabilmek ve bunu hissedebilmek adına her mü’min Kur’an ve Sünnet’le yaşaması gerektiğini bilir. Bu birlikteliğin yol-yöntemi de her daim mü’minlerin gündemlerinde yer alır.

Bu maksat ve hedefin hayata geçirilmesi gayesiyle vakfımız bünyesinde; beş günle başlayan ve tüm hayata yayılan bir “Rabbini Dinleme” programı planlandı. Başta nefis olmak üzere herkes susacak ve sadece Âlemlerin Rabbi konuşacaktı. Rabbin Kelamı konuşturulacak, idrak etmeye çalışılacak, ezberlenecek ve ashab-ı kiramın teslimiyetine hayran kalınıp aynı teslimiyet için dualar edilecekti.

              Bu ve daha nice hedefler, niyetlerle 1-12 Temmuz tarihlerinde iki ayrı grup hanım kardeşlerimizle “Rabbini Dinle” Programı gerçekleştirildi. Programın başlığının uyandırdığı etki bile Ümmet olarak ne kadar Rabbimiz’le başbaşa kalmaya ve O’nunla bağımızı kuvvetlendirmeye ihtiyacımız olduğunu gösterir nitelikteydi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen beş günlük programlar, “Açılış ve Tanışma Toplantıları” ile başladı. 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen seminerlerden oluşan programda;

  • 10 saat “Rabbini Dinle” hitabıyla takriben 100 ayet-i kerime gündem yapıldı.
  • 5 saat “Rabbini Dinledin mi?” sorusuna hayatlarımızda cevaplar arandı.
  • 3 saat “Ezbere Oku” aşlığıyla Kur’an’la mesafemiz azaltılmaya çalışıldı.
  • 11 saat farklı başlıktan oluşan seminerlerle “Rabbini Dinle” hitabına kulakların, gönüllerin, hayatların açılması için gayret edildi.

Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen yüzlerce hanım “Rabbini Dinle” hitap ve ikazına kulak verdi. Program, Rabbini dinleyince kolaylaşan, O’nun boyasıyla boyanınca başka hiçbir renge ihtiyaç duymayan, O’nun sevgisini hâkim kılınca O’nun sevdikleriyle birlikte olmaya çalışılan, O’nunla konuşmayı becerince teslimiyete bürünen hayatların beş günlük ön provası niteliğindeydi.

100 ayet-i kerime tohum misali yüreklere ekilirken henüz erişilmeyen altı bin ayet-i kerimeye özlem duyuldu, ashab-ı kiramın “bize önce iman sevdirildi” düsturu anlaşıldı, her duyduğunu sorgulayan kul olmaktansa “Rabbin Buyurdu” denince susabilen ve dinleyebilen kul olmanın hazzı yaşandı.

Program, yoğun hissiyatların gözlere yansıdığı “Değerlendirme Toplantısı” ile sona ererken heyecanı diri tutmak gayesiyle yakın tarihte “Rabbini Dinleyemeye Devam Eden” mü’min hanımlar olarak bir araya gelmek üzere sözleşildi. Programlar, şimdi dinlediğimiz Rabbimiz’i cennette görebilmek dualarıyla sona erdi.