Haberler

Hayatlarımızın farklı bir eksen üzerinde ilerlediği bu günlerde Sena Vakfı çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Özel ve genel olmak üzere iki farklı kategoride ilerleyen programlar online olarak gerçekleşirken bir yandan da ilerleyen zamanlar için yeni programlar oluşturulmaya devam ediyor.     

TERĞİB VE TERHİB HADİS OKUMALARI

2019’un son çeyreğinde başlayan bu okumalarda İmam Münzirî rahmetullahi aleyhe ait olanTerğib ve Terhib” adlı hadis kitabı kaynak kullanılarak ahlak konulu hadis-i şerifler okunuyor ve üzerinde açıklamalar yapılıyor.  İkinci senesinde olan bu çalışma, haftada bir gün olarak devam ediyor.

Bugüne kadar okunan konu başlıkları:

  • Mukaddime
  • İhlas
  • Sünnet
  • İlim
  • Taharet
  • Namaz
  • Cuma
  • Sadaka
  • Oruç

ARAPÇA ÇALIŞMA GRUPLARI

Farklı seviyelerdeki gruplarla farklı ders programları ile devam eden Arapça çalışmamızda öncelikli olarak Arapçanın temelleri; sarf, nahiv, i’rab ve muhadese dersleri ile atılıyor.

Oluşan temelin akabinde ise kadim eserler üzerinden okumalar ve konuşma-yazma pratikleri ile de dili kullanabilme kabiliyeti üzerinde çalışmalar yapılıyor.

FIKIH OKUMALARI

5 ay süren bu çalışmada genel kaideleriyle Hanefi Fıkhı’na ait esaslar öğrenildi. Talebeler her ders öncesinde mütalaalar yaparak dersin ardından da konu özetleri çıkardılar.

Bitirme ödevi olarak da öğrenciler, konularda geçen kavramları açıklayan ve konuları özetleyen bireysel dokümanlarını oluşturdular.

DAVETÇİ OKULU-İHTİSAS ÇALIŞMASI

Vakfımızda iki aylık Medyenli İki Kız Hanım Davetçi Okulu’na katılarak projeye İhtisas Çalışması ile devam eden bu grup ile Hadis Usulü dersleri yapıldı. Derslerde “Teysiru Mustalahi’l-Hadis” isimli eser kaynak olarak kullanıldı.

EL-MEFATÎHUL ESASİYYE

Arapça eğitimine Sena Vakfı’nda devam eden talebelerimiz ile yeni başlayan bu çalışmada Arapça sevdamızı pekiştirmek ve Dinimize ait esasları madde madde okuyarak incelemek adına “el-Mefatîhu’l Esasiyye” okumalarımız başladı.

Bu çalışmada eser, Arapça üzerinden okunacak ve dersler belirli bir temele sahip olan hanımlarla devam edecektir.   

RAMAZAN’A HAZIRLIK TİBYÂN OKUMALARI

İmam Nevevi rahmetullahi aleyhin “Et-Tibyân fî Âdâbi Hameleti’l-Kur’ân” isimli eseri kaynak kabul edilerek yapılan bu okumalarda Kur’an-ı Kerim’e dokunmanın, onu okumanın, hatmetmenin ve öğrenip öğretmenin usûl ve adabını öğrenmek ve anlamak adına çalışmalar yapılıyor.

Toplamda 7 hafta sürecek ve haftada bir saat yapılacak olan bu çalışma 12 Nisan’da nihayete erecektir.

DİNİMİZ VE DÜNYAMIZ İÇİN KURALLAR

Bütün işlerimize ait bereketi yakalamak ve mutluluğun anahtarını elimizde tutabilmek hedefi ile başlayan bu çalışmada İmam Mâverdî rahmetullahi aleyhin “Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn” eseri üzerinden seminerler gerçekleşiyor.

Dinimiz ve dünyamıza dair kuralları Selef-i Sâlihîn’den öğrenebilmek, anlayışımızı ve kalplerimizi güzelleştirmek duası ile yapılan bu dersler toplamda 8 hafta sürecek ve 17 Nisan’da sona erecektir.

HÜR YÜREKLİ GENÇLER-TIP GRUBU

3 sene önce başlayan bu dersler, ilmihâl konuları üzerinden yapılan mütalaalar ile devam ediyor. Güncel konulara ve katılımcıların tıp gündemine göre de açılımlar yapılan bu dersler, haftalık olarak işlenmeye devam ediyor.

HÜR YÜREKLİ GENÇLERPSİKOLOJİ GRUBU

Psikoloji ihtisasını tamamlayacak ya da tamamlamış olan hanımlarla devam eden bu derslerde “ElEdebü’l Müfred” üzerinden hadis-i şerif okumaları yapılırken aynı zamanda insan psikolojisine yönelik mütalaalar ile de konuların detaylarına iniliyor.

EĞİTİM SEMİNERLERİ

Farklı konu ve başlıklarda hazırlanan eğitim seminerleri ve kitap tahlilleri olarak gerçekleştirilmektedir.

Not: Eğitim programlarımıza katılmak istiyorsanız sosyal medya üzerinden bizi takip ediniz. Tüm programlar sosyal medya üzerinden duyurulmaktadır.