Haberler

Vakıf prensiplerimiz ve oluşturduğumuz vizyona göre ana gayemiz; “İslam toplumunda Kur’an ve Sünnet’i kaynak ve ashab-ı kiramı örnek kabul eden nesillerin yetişmesinde öncü olabilmektir. İlmin ve âlimin kıymetini bilmek; ya ilim yolunda ilerlemek ya öğreten ya dinleyen ya da o yoldakileri seven olmaktır.”

Okuyup dinlediğimiz, görüp kavradığımız her olgunun ana sütü gibi benliğimize işlediği bir fıtratla bu dünyada yaşıyor, Rabbimizin kelamı ve Efendimiz aleyhisselamın sözleri ile hemhâl olarak en muteber ilmi öğrenmeye çalışıyoruz.

Bizler; bu ana ilke ve inandığımız bu hakikatler neticesinde projeler geliştirmek, adımlar atmak istiyoruz. Dört yıl önce başladığımız Terğib ve Terhib Okumaları ile de bu düsturun peşinde ilerledik. Her çarşamba günü buluşarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teşvik ettiği ve yapılmaması gerekenlere dair uyarılarda bulunduğu hadis-i şeriflerini dinledik, anlamaya çalıştık. Şükürler olsun ki Rabbimiz bizlere böyle bir eseri tamamlamayı, hadis-i şeriflerin kokusunu almayı nasip etti.

Bir hadis hafızı da olan Muhaddis İmam Münziri rahmetullahi aleyh, mevzu bahis olan “et-Terğib ve ve’t-Terhib” eserinde dinimizin iyi, doğru, güzel ve faziletli olarak kabul ettiği değerlere teşvikte bulunduğu; kötü, yanlış ve günah olarak gördüğü işlerden de sakındıran hadisleri bir araya getirmiştir. Kütüb-i Sitte başta olmak üzere birçok kadim hadis kitabında yer alan hadis-i şerifleri konularına göre terğib (teşvik etmek); terhib (sakındırmak) başlıkları altında sınıflandırmıştır.

Eserde ilim, ihlas, namaz, edep, yeme-içme, giyim-kuşam, cennet ve cehennem gibi Şeriatımızın sınırlarının içinde yer alan konulara 25 ana başlıkta, 5580 hadis-i şerif’te yer verilmişti. 2019 yılının ekim ayında ilk dersimizin başladığı bu yolculuk, 2023 yılının mart ayında nihayete ermiştir.

Bu programın bizim için bu kadar mühim bir yere sahip olmasının sebeplerinden biri de kadim geleneklerimizden birine hayat verebilmektir. Çünkü bu hayattaki en güzel muştu; Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme talebe, O’nu dinleyenlerin oluşturduğu zincirin bir parçası olabilmektir. Bizler de böyle bir geleneği idame ettirmenin verdiği bir bahtiyarlık içerisindeyiz.

Bu güzel yolculuğun sonunda hem gayemizi tekrardan hatırlayabilmek, yeni ilim serüvenimizin niyetini alabilmek, çalışmamızın detaylarını paylaşarak katılımcılarımıza katılım-icazet belgelerini verebilmek adına buluştuk.

Böyle güzel ve unutulmaz bir günde bizimle buluşmak adına davetimize icabet eden bütün misafirlerimize teşekkür ederiz.