Haberler

Vakfımızda üç yıldır okumalarına devam edilen el-Vecîz fi’s Sünneti’n Nebeviyyeti isimli hadis kitabı altmış yedinci dersinde “Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mucizeleri” bölümü ile nihayete erdi.

“Bir işi bitirince diğerine başlama” prensibiyle Ebû Muhammed Abdülazim bin Abdülkavi bin Abdillah el-MÜNZİRİ rahmetullahi aleyhin Et-Tergîbu ve’t Terhîbu eseri okunmaya başlandı.

Münziri rahmetullahi aleyhin Dinimiz’in iyi, doğru, güzel ve faziletli kabul ettiği değerlere teşvikte bulunan; kötü, yanlış ve günah olarak nitelendirdiği işlerden sakındıran hadis-i şerifleri bir araya getirdiği 5472 hadis-i şeriften oluşan bu eser, Ümmetimiz’in kadim eserlerindendir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve bu vesileyle de Rabbimiz’e yakınlığı sağlama gayretiyle başlayan dersler 14 asır sonra bile nasıl Asr-ı Saadet kokusunun hissedilebileceğinin rehberi oldu.