Haberler

Yarınlar için umut, gaye, müjde taşıyan ve bu azıklarla yola devam edilen çalışmalarda, 2017-2018 eğitim döneminin ilk yarısı tamamlanmak üzere. Dönemin son bir ayında üç kapsamlı program gerçekleştirilirken eğitim döneminin heyecanı ve farklılığı niteliğinde olan Arapça Grubu Çalışması da bütün hızıyla devam ediyor.

Arapça Grubu Çalışması İkinci Aşamadan Devam Ediyor
Üç aydır yoğun bir tempoyla ‘Kur’an’ımızın ve Şerî kaynaklarımızın dilini öğrenmek’
hamlesiyle Arapça Eğitim Programı’na başlayan kardeşlerimiz, derslerine kaynak eserleri
okuyarak devam ediyorlar.
Programları haftanın altı günü, günlük on altı saati kapsıyor.
Eğitimin İkinci Aşamasında Yer Alan Bazı Dersler;
– Avamil Dersleri
– Arapça Tecvid Öğrenimi
– Et-Tıbyan fi Adabi Hameleti’l Kur’an Okumaları
– Nahvu’l Vadıh Kitabının Okunması
– El-Ahlaku’l İslamiyye Okumaları
– Bulûgu’l Meram Dersi
– Cümle Kurumu ve Tercüme Teknikleri
– Sarf Dersi Alıştırmaları
– Eyyühe’l Veled Okumaları
– Hidaye Dersleri
– Nuru’l İzâh Okumaları
– El-Veciz fi’s Sünneti’n Nebeviyye Okumaları
– Et-Tefsîru ve’l Beyân li Ahkâmi’l Kur’an Okumaları yer alıyor.
Çalışma dâhilinde şu ana kadar iki hızlandırılmış eğitim programı, iki kütüphane çalışması ve altı sınav yapıldı.

Eyyühe’l Veled İcazet Programı
26 Eylül tarihinde okunmaya başlanan Eyyehü’l Veled eserinin icazet programı 31 Aralık tarihinde yapıldı.
Eyyühe’l Veled isimli eser, İmam Gazalî rahmetullahi aleyhin bir talebesinin:
“Üstadım, sizden ilimleri okudum, bir birikimin oldu, şimdi benim yarınım için bana bu
ilimlerden hangisinin faydalı olacağını, hangisinin kabrimi aydınlatacağını söyler
misiniz?” şeklindeki isteği üzerine “Ey Oğulcuğum!” nidasıyla yazmış olduğu nasihatleridir.
İmam Gazalî rahmetullahi aleyh bu kitabı, vefatına yakın bir zamanda yazmış olduğundan
müellifin son nasihatlarını ihtiva etmektedir ve dolayısıyla oldukça değerlidir.
Bir grup ilim taliplisi tarafından İmam Gazalî rahmetullahi aleyhin Eyyühe’l Veled isimli
eseri, bazı bölümler ezberlenerek bazıları üzerinde tefekkür edilerek dört aylık bir süreçte,
yirmi derste okundu. Eserin bitiminde “cahillik kadınların kaderi değildir” sloganını hayata
yansıtmak maksadıyla “Eyyühe’l Veled İcazet Programı” düzenlendi.
İcazet Programında;
Eyyühe’l Veled, İmam Gazalî rahmetullahi aleyh ve icazet kelimelerinin anlaşılacağı bir
konuşma yapıldı. “Kardeşlerimiz, bu icazeti almakla bugün İmam Gazalî rahmetullahi aleyhin
kızı olmuşlardır, icazet bu demektir, ilim soyu olarak İmam Gazalî rahmetullahi aleyhi soy
edinmişlerdir.” cümleleriyle kaybedilen bir değer olan icazet ve icazet merasimlerinin
mahiyeti ortaya konuldu.
Kardeşlerimize Süleymaniye Kütüphanesi’nden temin ederek çoğaltılan el yazması bir
Eyyühe’l Veled nüshası Emin Saraç Hocaefendi’ye imzalatılmış ve duası el yazısıyla
kaydedilmiş hâliyle hediye edildi. Bunun yanında vakfımız tarafından “Et-Tefsîru ve’l Beyân li
Ahkâmi’l Kur’an” isimli eser icazet alan talebelere verildi.

Bu Ümmetin Kızı Kitap Programı
17 Aralık-7 Ocak tarih aralığında okunan Bu Ümmetin Kızı kitabının buluşma günü
gerçekleştirildi.
Bu Ümmetin Kızı kitabı, yayınlandığı hafta Medyenli İki Kız Hanım Davetçi Okulu’nda
okunarak tahlil edildi. Bu tahlilin neticesinde hanımlar olarak daha geniş bir kitleyle eseri
okuyup tahlil etme arzusu doğdu. Bu arzu ve niyetin neticesinde “Bu Ümmetin Kızı
Kampanyası” 17 Aralık 2017’de başlatıldı.
Kampanya sosyal medya ve iletişim ağlarından duyuruldu. Tavsiye niteliğinde kitap
okuma taktikleri ve kampanya takvimi açıklandı;
Kampanya şartları özet olarak şöyleydi;
– 31 Aralık tarihine kadar kitap yayınlanan yöntemle okunmalı,
– Aynı tarihte başlatılan anket yanıtlanmalı,
– 7 Ocak 2018 tarihinde “Bu Ümmetin Kızı Kitap Programı”na imkân dâhilinde
gelinmeli.
Takvim ve süreç aynen uygulandı. Kampanya sonucu dört yüz kişinin katıldığı, yirmi
sorudan oluşan anket yapıldı ve 7 Ocak tarihinde de yoğun bir katılımla program
gerçekleştirildi.
Program, Bu Ümmetin Kızı tanıtım fragmanı ile başladı.
– Bu Ümmetin Kızının Karakteri
– Bu Ümmetin Kızının Öncelikleri
– Bu Ümmetin Kızının Değerleri
– Bu Ümmetin Kızının Vazgeçilmezleri
Şeklinde yapılan değerlendirmenin akabinde kampanya süreci, anket soru ve
sonuçları açıklandı, birkaç kişiden canlı olarak duygu-düşünceleri alınıp ankette yer alan
düşünceler paylaşıldı.
Program, Bu Ümmetin Kızı kitabının sonunda yer alan “Kızlar Hutbesi” bölümünün
video hâline getirildiği versiyonunun izlenmesiyle devam etti ve Nureddin Yıldız Hocaefendi’nin
video bağlantısıyla sona erdi.

Aylık Kitap Tahlilinde “İmam-ı Rabbani”-rahmetullahi aleyh- Konuşuldu
Aylık Kitap Tahlil Programı’nın Ocak ayındaki eseri; Hasan en-Nedvî rahmetullahi aleyhin “İmam-ı Rabbanî” eseri oldu. Hasan en-Nedvî rahmetullahi aleyhin dilinden sadece İmam-ı Rabbanî değil Hicri 10 ve 11. asırda dünya ve Hindistan tarihine dair başlıca bilgiler, ilmî durum ve asrın fitneleri de dinlenmiş oldu.
Eserin tahlili sunum ve karşılıklı fikir alışverişi şeklinde yapıldı. Kitap beş bölümde
değerlendirildi. Tahlil sonucu İmam-ı Rabbanî’den bugüne;
– Şeriat ve Sünnet-i Seniyye aşkıyla yaşayıp biiznillah öyle vefat etmiş bir hayatın
örnekliği,
– Davası uğruna gereken bedellerin nasıl ödendiğinin rehberliği,
– “Fitnelerin hepsini bir okla yere sermiştir” şahitliğine mazhar olan bir hayat,
– Şehitlerle, sıddıklarla ve salihlerle birliktelik niyeti kaldı.